Posėdžių archyvas


1 dalis

2014 m 7-asis Tarybos posėdis neeilinis   [2014-07-07]

Paieška

Komentarai


Vardas Komentaras Publikuota

0. Darbotvarkė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Balsys Alfredas, Barsteiga Vytautas, Domarkas Adomas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Ragauskienė Daiva, Čekanauskas Stanislovas, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas, Rupšys Danielius,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


1. Dėl nepritarimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Balsys Alfredas, Barsteiga Vytautas, Domarkas Adomas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Ragauskienė Daiva, Čekanauskas Stanislovas, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas, Rupšys Danielius,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014 –2016 m. patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Barsteiga Vytautas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Ragauskienė Daiva, Čekanauskas Stanislovas, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 1
Motuzas Sigitas,
Susilaikė: 3
Balsys Alfredas, Gustienė Aušra, Rupšys Danielius,


3. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T1-109 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Ragauskienė Daiva, Čekanauskas Stanislovas, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 1
Motuzas Sigitas,
Susilaikė: 5
Balsys Alfredas, Barsteiga Vytautas, Gustienė Aušra, Kaubrys Egidijus, Rupšys Danielius,


4. Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovo Telšių apskrityje reikalavimas „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 219 d. įsakymo Nr. V-1164 vykdymo   Išsamiau