Posėdžių archyvas


1 dalis 2 dalis

10-asis Tarybos posėdis   [2012-11-22]

Paieška

Komentarai


Vardas Komentaras Publikuota

-1. Darbotvarkė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


0. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo Kleiva Vytautas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


1. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-382 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2012-2014 m. patvirtinimo pakeitimo“ 1.1, 4.1 papunkčių panaikinimo Adomaitis Rimantas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2012-2014 m. patvirtinimo“ pakeitimo Adomaitis Rimantas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


3. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Adomaitis Rimantas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


4. Dėl žemės mokesčio tarifo Adomaitis Rimantas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 1
Motuzas Sigitas,
Susilaikė: 0


5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Adomaitis Rimantas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Adomaitis Rimantas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Pocienė Birutė, Zykas Valdas,
Prieš: 4
Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Motuzas Sigitas, Rakickas Vytautas,
Susilaikė: 9
Gustienė Aušra, Kaubrys Egidijus, Naujokienė Stefa, Ragauskienė Daiva, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija,


6. Dėl lėšų skyrimo projektui „VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato Telšiuose, Džiugo g. 6, modernizavimas“ Adomaitis Rimantas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Adomaitis Rimantas, Gofmanas Rasas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 7
Balsys Alfredas, Gustienė Aušra, Kaubrys Egidijus, Naujokienė Stefa, Ragauskienė Daiva, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena,


9. Dėl teritorijos, esančios Degaičių, Eigirdžių, Patausalės, Dirmeikių, Tryškių, Ubiškės, Dūseikių kadastrinėse vietovėse, Telšių rajone, specialiojo plano patvirtinimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Adomaitis Rimantas, Gofmanas Rasas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 4
Balsys Alfredas, Gustienė Aušra, Kaubrys Egidijus, Ragauskienė Daiva,


10. Dėl leidimo rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 78850008:199 Viešvėnų k. v.) Rainių k., Viešvėnų sen., Telšių r., detalųjį planą Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


11. Dėl žemės sklypo Plungės g. 74 B, Telšių mieste, detaliojo plano patvirtinimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 1
Skernevičiūtė Irena,


12. Dėl Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere, Telšių mieste, specialiojo plano patvirtinimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


13. Dėl Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių mieste specialiojo plano keitimo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 1
Ramšas Valdemaras,


14. Dėl leidimo rengti žemės sklypo Klevo Sodų 12-oji g. 5, Užgirių k., Ryškėnų sen., Telšių r., detalųjį planą Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


15. Dėl ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto netinkamu, negalimu naudoti, nurašymo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


16. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių nustatymo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Adomaitis Rimantas, Gofmanas Rasas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Tamoševičienė Alfreda, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 6
Balsys Alfredas, Gustienė Aušra, Kaubrys Egidijus, Ragauskienė Daiva, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena,


18. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 419 „Dėl Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


19. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


20. Dėl lengvojo automobilio „VW Golf“ perdavimo Telšių jaunimo mokyklai Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


21. Dėl kieto kuro katilo „Kalvis“ perdavimo Telšių rajono senelių globos namams Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


22. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


23. Dėl turto perdavimo Telšių rajono Rainių mokyklai-darželiui Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 1
Kaubrys Egidijus,


24. Dėl turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės Upynos kultūros centrui Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


25. Dėl turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės Luokės kultūros centrui Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


26. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


27. Dėl ilgalaikio materialaus turto perdavimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


28. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 1
Kaubrys Egidijus,


29. Dėl įgaliojimo suteikimo žemės paėmimui visuomenės poreikiams Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Adomaitis Rimantas, Gofmanas Rasas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Tamoševičienė Alfreda, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 7
Balsys Alfredas, Gustienė Aušra, Kaubrys Egidijus, Ragauskienė Daiva, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Juška Remigijus,


31. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Telšių rajono savivaldybės viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir dydžių patvirtinimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 3
Kaubrys Egidijus, Ragauskienė Daiva, Skernevičiūtė Irena,


32. Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi tvarkos Telšių rajone patvirtinimo Domarkas Adomas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


33. Dėl 2012 m. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.T1-223 „Dėl 2012 m. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Vitkauskienė Virginija   Išsamiau


34. Dėl Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda, Vitkauskienė Virginija,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


35. Dėl pritarimo Regioninės Telšių ligoninės rengiamam investiciniam projektui „Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos diegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje“ Vitkauskienė Virginija   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 5
Balsys Alfredas, Gustienė Aušra, Ragauskienė Daiva, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda,
Prieš: 12
Adomaitis Rimantas, Gofmanas Rasas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Zykas Valdas,
Susilaikė: 1
Juška Remigijus,


36. Dėl pritarimo Regioninės Telšių ligoninės rengiamam investiciniam projektui „Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos diegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


37. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Vitkauskienė Virginija   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


38. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 srendimo Nr. T1-241 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 metų II pusmečio posėdžių laiko patvirtinimo“ pakeitimo Kleiva Vytautas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Balsys Alfredas, Gofmanas Rasas, Gustienė Aušra, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kaubrys Egidijus, Kleiva Vytautas, Kojelė Albertas, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Motuzas Sigitas, Naujokienė Stefa, Pocienė Birutė, Ragauskienė Daiva, Rakickas Vytautas, Ramšas Valdemaras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Zykas Valdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo reikalavimas „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2004-04-30 sprendimu Nr. 161 patvirtintos keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi tvarkos Telšių rajone pakeitimo Kleiva Vytautas   Išsamiau


40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo reikalavimas „Dėl Administracinės komisijos papildymo ir nuostatų pakeitimo“ Kleiva Vytautas   Išsamiau


41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo reikalavimas „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 15 punkto vykdymo“ Kleiva Vytautas   Išsamiau


42. Dėl žemės sklypų išpirkimų Telšių aerodromo projektavimui ir rekonstrukcijai Žebrauskas Algirdas   Išsamiau