Posėdžių archyvas


1 dalis

2019-01-31 Tarybos posėdis Nr. 1   [2019-01-31]

Paieška

Komentarai


Vardas Komentaras Publikuota

0. Darbotvarkė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas,
Prieš: 1
Bacevičius Algirdas,
Susilaikė: 5
Naujokienė Stefa, Tamoševičienė Alfreda, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Gusarovas Kęstutis,


1. Dėl Balsų skaičiavimo komisijos slaptam balsavimui surengti sudarymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


2. Dėl Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojo Manto Servos atleidimo iš pareigų praradus politinį (asmeninį) pasitikėjimą slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 3
Naujokienė Stefa, Butkevičius Juozas, Gusarovas Kęstutis,


3. Dėl Manto Servos atleidimo iš Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų Dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


6. Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Imanto Motiejūno skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Bacevičius Algirdas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas,
Prieš: 0
Susilaikė: 5
Naujokienė Stefa, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Šliogeris Kajatonas, Gusarovas Kęstutis,


7. Dėl Imanto Motiejūno skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Dėl slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


8. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Mockus Zenonas, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


9. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Rimanto Žebrausko pareiginės algos koeficiento nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Kuizinas Petras, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Rupšys Danielius, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas,
Prieš: 6
Jurytė-Zakarauskienė Laima, Skernevičiūtė Irena, Vitkauskienė Virginija, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Rupeikienė Jolanta,
Susilaikė: 6
Adomaitis Rimantas, Naujokienė Stefa, Čekanauskas Stanislovas, Domarkas Artūras, Šliogeris Kajatonas, Gusarovas Kęstutis,


10. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T1-12 „dėl Kęstučio Anglicko skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“ pakeitimo   Išsamiau


11. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 8
Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Katkus Tomas, Šliogeris Kajatonas,
Prieš: 2
Bacevičius Algirdas, Rupeikienė Jolanta,
Susilaikė: 14
Adomaitis Rimantas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Lukavičius Almantas, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,


12. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau


14. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 10
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Skernevičiūtė Irena, Tamoševičienė Alfreda, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta,
Prieš: 1
Šliogeris Kajatonas,
Susilaikė: 12
Bačionienė Vilija, Naujokienė Stefa, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,


15. Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino), Lygumų g. 47, Telšiai, kapitalinis remontas“ darbo projektui parengti ir rangos darbams atlikti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


16. Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statyba (projekto koregavimas)“ darbo projektui parengti ir rangos darbams atlikti   Išsamiau


17. Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20a Telšiai, kapitalinis remontas, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties“ darbo projektui parengti ir rangos darbams atlikti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


18. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo užtikrinimo objektų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 3
Bacevičius Algirdas, Domarkas Artūras, Rupeikienė Jolanta,


19. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 2
Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas,


20. Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. sąmatos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


21. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


22. Dėl lengvatos taikymo Laisvės kovų dalyviams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 1
Skernevičiūtė Irena,


23. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


24. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Telšių miesto Šviesos kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


25. Dėl pritarimo projektui „Pažangaus miesto planas“ („A roadmap for smart city“)   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


26. Dėl Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus melioracijos darbų 2019 metų programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


27. Dėl pavedimo Telšių rajono savivaldybės administracijai atlikti projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


28. Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


29. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


30. Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo Telšių rajono savivaldybės administracijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


31. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių „Džiugo“ gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


32. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


33. Dėl turto perdavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kalno g. 40, Telšiuose, nuomos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


35. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Degaičių g. 5, Degaičių k., Telšių r., nuomos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


36. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


37. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių sporto ir rekreacijos centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. 401 dalinio pakeitimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


38. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


39. Dėl Telšių rajono savivaldybės ir Telšių „Kranto“ progimnazijos patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


40. Dėl Žemaitijos vardo 800 metų jubiliejaus paminėjimo programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 3
Bačionienė Vilija, Kuizinas Petras, Tamoševičienė Alfreda,
Prieš: 7
Adomaitis Rimantas, Naujokienė Stefa, Čekanauskas Stanislovas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Rupeikienė Jolanta, Šliogeris Kajatonas,
Susilaikė: 14
Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Skernevičiūtė Irena, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Lukavičius Almantas, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,


41. 40 .Dėl Žemaitijos vardo 800 metų jubiliejaus paminėjimo programos   Išsamiau


42. Dėl Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 2
Skernevičiūtė Irena, Bacevičius Algirdas,


43. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio23 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


44. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-271 „Dėl Telšių rajono švietimo įstaigų etatų tvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 1
Bacevičius Algirdas,


45. Dėl Telšių rajono švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo   Išsamiau


46. Dėl Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Adomaitis Rimantas, Bačionienė Vilija, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tamoševičienė Alfreda, Tarvainienė Jadzė, Juška Remigijus, Vitkauskienė Virginija, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Bacevičius Algirdas, Butkevičius Juozas, Domarkas Artūras, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


47. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-393 „Dėl trumpalaikės ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Slaugos (globos) skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


48. Dėl pritarimo projekto „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“ veiklų įgyvendinimui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Kuizinas Petras, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 3
Jurytė-Zakarauskienė Laima, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena,
Susilaikė: 0


49. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl nepanaudotų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


50. Dėl Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


51. Dėl pritarimo įsigyti kompiuterinį tomografą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


52. Dėl Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pareigybių sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


53. Dėl kadencijos ir pareiginės algos nustatymo Telšių rajono savivaldybės kontrolierei Laimai Sadauskienei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


54. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


55. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Adomaitis Rimantas, Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


56. Dėl Telšių rajono savivaldybės atstovo delegavimo kandidatu į UAB „Telšių Regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos narius   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Domarkas Adomas, Jurytė-Zakarauskienė Laima, Kuizinas Petras, Naujokienė Stefa, Skernevičiūtė Irena, Čekanauskas Stanislovas, Tarvainienė Jadzė, Rupšys Danielius, Šniaukas Benediktas, Butkevičius Juozas, Katkus Tomas, Lukavičius Almantas, Rupeikienė Jolanta, Serva Mantas, Šliogeris Kajatonas, Tarvainis Algirdas, Gusarovas Kęstutis,
Prieš: 0
Susilaikė: 0


59. Eigirdžių Dievo Atvaizdo parapijos administratoriaus prašymas   Išsamiau